Entreprenadbesiktningar och tekniska utredningar

Bolagets besiktningsgrupp utför entreprenadbesiktningar med samlad kompetens över bygg, luft, rör, el, sprinkler, hiss, mark och styr. Henrik Söderlund är samordnande huvudbesiktningsman och har tillsammans med biträdande besiktningsmän gedigen erfarenhet och betryggande kompetens.

Besiktningsgruppen

Bygg

Henrik Söderlund
Söderlund Byggkonsult AB
Kornhamns torg 49
111 27 Stockholm
070 889 02 09
info@soderlundbyggkonsult.se

VVS/Styr

Kent Platus
Platus Consulting AB
Orrdalsvägen 15
152 52 Södertälje
070 430 55 02
kent@platus.nu

El/Tele

Stig Ove Strömstedt
K-Konsult Elmiljö AB
Wedavägen 26
152 42 Södertälje
0730 745 659
stig-ove.stromstedt@k-konsult.se

Sprinkler/brandlarm

Torbjörn Ohlsson
MPA AB
Månskärsvägen 9, plan 4
141 75 Kungens Kurva
070-53430 22
torbjorn@mpa.nu

Mark

Lars Qvarfordt
Novamark AB
Erstagatan 31
116 36 Stockholm
070-771 53 53
lars@novamark.se

Storkök

Björn Weslien
BOFO Restaurangkonsult
Bogestedt Forestam AB
Box 54 (Hundhamravägen 150)
145 01 Norsborg
070-728 24 59
bw@bofo.se

Hiss

Håkan Gummesson
Håkan Gummesson hisskonsult AB
Årdalavägen 122
124 32 Bandhagen
070-771 53 53
hakan@hisskonsult.net