Kontrollansvarig enligt PBL KA-intyg (PDF)

För alla byggprojekt som kräver bygg- eller rivningsanmälan ska det enligt PBL (Plan- och bygglagen) finnas en certifierad kontrollansvarig som säkerställer att byggherren och entreprenören uppfyller de krav som kommunen ställer på entreprenadarbetena. Vi har behörigheten, kunnandet och certifieringen att utföra tillsynen och kontrollerna jämtemot myndigheterna och utgör en garant för beställarens och kommunens krav på att kvalitet och utförande landar i byggentreprenaden.