Uppdragsexempel (PDF) 1993-2012

Bygglovshandläggande kvalitetsansvarig för SL Tvärbanan i Stockholm.

Uppdragsgivare: SL Storstockholms Lokaltrafik

Samordnande huvudbesiktningsman, kontrollant och kvalitetsgranskare vid uppförande av Uppsala Entré. Konferensanläggning och hotell vid Uppsala Resecentrum.

Uppdragsgivare: Uppsala Akademiförvaltning

Projektledare, kvalitetsansvarig och besiktningsman vid uppförande av större privatbostad på Långstrandsudd, Värmdö i Stockholm.

Uppdragsgivare: Scandinavian Steel, Kent Löwenberg

Projektledare för renoverings-, fasad- och stambytesentreprenader av flertalet bostadsfastigheter i centrala Stockholm.

Uppdragsgivare: Bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och enskilda fastighetsägare

Kvalitetsansvarig och huvudbesiktningsman vid uppförande av försäljningslokaler för Audi, Porsche och Svenska Bil i Segeltorp.

Uppdragsgivare: Fastighets AB Brostaden

Antikvariskt sakkunnig vid renoverings och ombyggnadsarbeten av äldre bebyggelse i Stockholm.

Uppdragsgivare: Privata fastighetsägare och enskilda fastighetsbolag

Huvudbesiktningsman vid större antal entreprenadbesiktningar av Bygg, VVS, Styr, El/Tele, Sprinkler, Hiss och Markarbeten.

Uppdragsgivare: Ex. Fabege Fastigheter, Aberdeen Property Investors Nordic, Fastighets AB Brostaden, Diligentia Storstockholm AB, Ersta sjukhus mm

Kontraktsamordnare för entreprenadarbeten åt Beijer Byggmaterial, Sollentuna.

Uppdragsgivare: Fastighets AB Brostaden, Peter Ernström

Huvudförhandlare och byggteknisk rådgivare åt Arbetsmarknadsstyrelsen vid fastighetsrelaterade tvistfrågor. Svarande mot AMS generaldirektör.

Uppdragsgivare: AMS, Torbjörn Sandström

Byggteknisk rådgivare vid produktionsarbeten och råvindsförsäljning i bostadsfastighet vid Katarina Kyrka, Stockholm.

Uppdragsgivare: Brf Sturen Mindre

Utrednings- och projektansvarig vid färdigställande av vindsombyggnad och tillhörande varsamt återställande av sekelskiftesfastighet på Odengatan 62.

Uppdragsgivare Brf Orion

Granskningsansvarig över entreprenadekonomin under projekterings- och produktionsskedet vid nybyggnad av centraliserade produktionslokaler för Arla Foods i Götene och Jönköping. Entreprenadsumma 750 milj.kr. Rapporterande till Arlas chefsekonom.

Uppdragsgivare: Arla Foods AB, Ekonomschef emeritus Kurt Sivberg

Kontroll och avstämningsansvarig av bygghandlingar för nyproduktion av kontorslokaler för Ericsson, Projekt Isafjord i Kista city.

Uppdragsgivare: Fabege Fastigheter / H&T Projekt AB

Projektledare för om-, tillbyggnad och renovering av Stockholms Nations fastigheter i Uppsala avseende handläggning, projektering, upphandling, entreprenadsamordning samt kalkylering, budgetering och kostnadsredovisningar.

Uppdragsgivare: Stockholms Nation, Lars Viktorsson

Planeringsansvarig vid antikvarisk renovering och varsamt återställande av sällskapssalar på Stockholms Nation med tillhörande samlingslokaler i samråd med Riksantikvarieämbetet och utförande konservatorer.

Uppdragsgivare: Stockholms Nation, Erik Sköldenberg

1987-1992

Biträdande projektledare vid ny- och ombyggnationer av AB Marabous fabriker i Upplands Väsby och Sundbyberg samt Estrella, Göteborgs Kex, Maarud och Kraft Food, Norge. Upprättande av ekonomiska lyftplaner för samordnade entreprenader, besiktningar och löpande ritningskontroller.

Uppdragsgivare: Marabou koncernen

1984-1986

Besiktningsman vid studentlägenheter i Uppsala: Kv. Flogsta, Djäknen, Kantorn och Väktaren.

Uppdragsgivare: Stiftelsen Studenstaden, Uppsala

Övrigt

Praktiskt utövande egen verksamhet i snickeri, målning och plattsättningsarbeten. Ansvarig handläggare av renoveringsuppdrag av arkitekturhistoriska värdefulla miljöer.

Produktutvecklare av internetbaserat förvaltnings- och underhållsverktyg Akademia.

Utbildningar

Utbildad på Stiftelsen för Företagsutveckling i samarbete med Ingenjörssamfundet (ISF), Byggutbildarna i Stockholm samt Gotlands Högskola enligt nedanstående beskrivning och omfattning.

2008-2010

Gotlands Högskola Byggnadsvårdsutbildning

Byggnadsantikvariskt sakkunnig enligt Boverket och Riksantikvarieämbetets krav.

2004-2012

Byggutbildarna i Stockholm / SP Sitac

Kontroll- och kvalitetsansvarig enligt PBL nivå K med tillhörande riksbehörighet.

1991-1992

Stiftelsen för Företagsutveckling, Ingenjörssamfundet.

Geoteknik: Grundvatten, stabilitet, sättningar, kapillaritet, radon, emissioner och mögel.

Byggfysik: Isolerteori, värmetransporter, värmeisoleringmaterial, isolering (Lamda och K-värden). Diffusion, konvektion, kapillärsugning, mark- och byggfukt.

Elinstallationer: Ellagar, författningar, behörigheter, ritningsbeteckningar och skötsel av el-anläggning.

VVS-installationer: Vattenbesparing, värmeinstallationer, ventilation och luftbehandling. Våtrum och vattenskador samt energibesparing och nybyggnadsregler.

Entreprenadrätt: Entreprenadupphandling. Administrativa Föreskrifter AMA 98. AB 92/04. ABT 94/06. ABK 96. Slut- och garantibesiktning. Ansvar och rättsverkan.

Juridik: Lagstiftningsprocess. Offentlig och privat rätt. Avtalslagen. Allmän fastighetsrätt. Förvärvstillstånd. Bostadsförvaltnings- och Saneringslagen. PBL. Arbetsmiljölagstiftning. MBL, JB 12 kap. Avtal för bostad/lokal. Tvistförfarande. Hyresförhandlingslagen. Kollektiva förhandlingssystem.

Ekonomi: Finansiering. Statlig belåning och räntebidrag. Fastighetsekonomi. Redovisningsrapporter. Lönsamhetsbedömning. Budgetering. Intern/extern redovisning. Investeringsbedömning och kalkyler. Årsredovisning. Finansiell fastighetsanalys. Skatteregler. Belåning. Produktionskostnader. Hyresberäkning. Värdering och kapitalutveckling.

Teknisk förvaltning: Underhållsplanering, avfallshantering, växtmaterial, trädbeskärning och projektering av utemiljöer. Underhållsteknik: Underhålls- och reparationsmåleri: Material, teknik, färgtyper och underbehandlingar, lokalvård och tålighet kemiska produkter.

Försäkringar: Försäkringsskador och förebyggande underhåll.

1986-1990

Övriga utbildningar

1 årig lärlingsutbildning i byggteknik och besiktning. Byggråd AB, Uppsala.
Fortlöpande fortbildningskurser i praktisk byggnadsvård. Skånska gruvan, Skansen.
Basutbildning i ekonomi och juridik. Uppsala gymnasium och Universitet.
Praktisk grundutbildning i snickeri, målning och plattsättningsarbeten.