Akademia förvaltningsprogram

Akademia är ett Internetbaserat fastighetsförvaltningsprogram som utvecklats för ett modernt och dynamiskt fastighetsägande. Webbprogrammet, som ursprungligen utformades för Uppsala universitets nationsfastigheter, vänder sig till mindre och medelstora fastighetsägare som har behov av ett lättöverskådligt och effektivt styrinstrument för driften av sina fastigheter. Idag används Akademia av både privata som kommersiella fastighetsägare.

De interaktiva funktionerna, bygginformationsupport och möjligheten att placera fastighetens samtliga handlingar och ritningar lättåtkomligt i Akademias databas gör programmet till ett centralt och levande verktyg i fastighetsägandet.

Akademia ger fastighetsägaren värdefull information om: Vad som skall åtgärdas, när något skall göras och hur det skall utföras men också besked om hur mycket det kostar och vad fastighetsägaren månatligen behöver avsätta och fondera för att finansiera det planerade underhållet en bestämd period framåt.

Resultatet av en 5, 10, 20 eller 30-årig underhållsplan utgör ett värdefullt beslutsunderlag för ett aktivt ägande och ett besparande sätt att styra kostnaderna istället för att jagas av oplanerade utgifter.

www.akademia.se